پیگیری رئیسجمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

برای سپنتا تعلیق پیگیری نیکنام رئیسجمهور حکم رفع

حکم پیگیری نیکنام سپنتا تعلیق رفع برای رئیسجمهور

رفع تعلیق نیکنام پیگیری رئیسجمهور برای حکم سپنتا

برای حکم رئیسجمهور سپنتا نیکنام پیگیری تعلیق رفع

رفع نیکنام سپنتا رئیسجمهور حکم برای تعلیق پیگیری

سپنتا رئیسجمهور رفع حکم نیکنام پیگیری برای تعلیق

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام مدیا

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی از توافق برای همراهی

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام ایسنا

29 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد

1396/08/26 – Khabarooz

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با

1396/08/26 – Jazabdl.xyz

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام بازار خبر

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – News-bazar

بادامچی اگر پیگیری موضوع سپنتا نیکنام از سوی مجلس آهاد

5 روز پیش بادامچی اگر پیگیری موضوع سپنتا نیکنام از سوی مجلس درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام گفت آقای سپنتا نیکنام در وی اضافه کرد در چنین شرایطی کسانی که این حکم را صادر و

1396/08/26 – Ahaad.org

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Newsedrak

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 سیاست داخلی gt همشهری آنلاین نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس

1396/08/26 – Vista.ir

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام رکنا

29 رکنا نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق

1396/08/26 – Rokna.net

پیگیری رفع تعلیق «سپنتا نیکنام» ادا دارد شمیران خبر

14 اخیرا عضویت سپنتا نیکنام با شکایت یکی از نامزدهای ناکام در پیگیر رفع تعلیق حکم نیکنام هستم

1396/08/26 – Shemirankhabar

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام منبع عصر ایران ارسال شده در آبان ۷ ۱۳۹۶

1396/08/26 – Toptitles

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام شماخبر

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد

1396/08/26 – Shomakhabar

واکنش کرباسچی به حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر امروز

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر خبر داد و گفت در گفت وگویی که با رئیس جمهور داشتم دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Khabaremrouz

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhabir پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Jazab97.xyz

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد

1396/08/26 – News.kodoom.com

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 اسفندیار اختیاری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حضور حسن روحانی در جلسه علنی امروزیکشنبه مجلس

1396/08/26 – Karmandnews

پیگیری روحانی برای رفع حکم سپنتا نیکنام « حرف برف

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور همراه ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Harfebarf

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام دوست ها

وی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر خبر داد و گفت در گفت وگویی که با رئیس جمهور داشتم

1396/08/26 – 2stha.ir

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام روزامه

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد

1396/08/26 – Roozame.com

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام همگام

30 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Mousaviyazd

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نا

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Damadam.ir

روحانی تعلیق عضویت نماینده زرتشتی یزد را پیگیری می کند

29 حسن روحانی وعده داده است که برای رفع حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد تلاش کند او گفت که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز وعده داده که به

1396/08/26 – Radiozamaneh

پیگیریها در مورد حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر فوری

29 رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام ورود حسن روحانی به ماجرای سپنتا نیکنام ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند

1396/08/26 – Khabarfoori

پیگیری رییس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Ghatreh.com

یلدای سپنتا جونم وب سایت خبری ویژه

1 ساعت قبل پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام middot درخواست حذف اطلاعات زرتشتیان در مجلس از

1396/08/26 – Werdo2.vizhe.xyz

قول روحانی برای پیگیری رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 بازار نیوز نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم

1396/08/26 – Bazarnews

نماینده زرتشتیان خبر داد پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم

29 نماینده زرتشتیان خبر داد پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام middot نا رییس اقلیم

1396/08/26 – Naftsaran

روحانی پی گیر حل مشکل سپنتا نیکنام در چارچوب خبر مفید

1 روز پیش ورود رسانه ملی به موضوع سپنتا نیکنام middot پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Khabaremofid

حاشیه های تازه درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد مولاوردیهیچ

10 حکم اخیر دیوان عدالت اداری از طریق فرمانداری به نیکنام ابلاغ شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی در با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام عضو سپنتا نیکنام مورد وثوق مردم یزد است

1396/08/26 – Icana.ir

عنوان پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Onvan.com

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

30 یزدی نیوز پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس از

1396/08/26 – Yazdinews

پیگیری رییس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 پیگیری رییس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام او گفت «در گفت وگویی که با رئیس جمهور داشتم دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شدم و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از

1396/08/26 – Etemaadonline

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Tnews.ir

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام چشمک

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با

1396/08/26 – Cheshmak

بررسی تعلیق سپنتا نیکنام در شورای حل اختلاف مجله تفریحی

بررسی تعلیق سپنتا نیکنام در شورای حل اختلاف پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام 4 روز پیش

1396/08/26 – Freenewdownload10

پیگیری رفع حکم سپنتا نیکنام توسط روحانی احتمال ورود

5 روز پیش پیگیری رفع حکم سپنتا نیکنام توسط روحانی احتمال ورود رهبری سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد از سوی رئیس جمهور و رئیس مجلس پیگیری رفع حکم توسط حسن روحانی تعلیق سپنتا نیکنام و دخالت شورای نگهبان صدای

1396/08/26 – Negaam.news

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبرلند

29 خبرگزاری ایسنا نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم

1396/08/26 – Khabarland

تاکید روحانی بر ادا ساخت موشکپیگیری رفع تعلیق سپنتا

اختیاری از پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد نماینده زرتشتیان در مجلس با اشاره به حضور

1396/08/26 – Aniportal

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام بام دنا

29 بویرنیوز نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق

1396/08/26 – Bamedena

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام برترین ها

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Bartarinha

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام الف

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Alef.ir

پیگیری روحانی برای رفع حکم سپنتا نیکنام فرارو شهرخبر

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Shahrekhabar

پیگیری روحانی برای رفع حکم سپنتا نیکنام پیشرو

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Pishru.ir

مردم سالاری آنلاین کلاف سردرگم سپنتا نیکنام

29 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام همچنین یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از

1396/08/26 – Mardomsalari

درگیری لفظی در شورا طبیعی است هارون

31 رئیس شورای شهر کرج گفت همت شورا بر این است برای رفع مشکلات این شورا افزود پیگیر تدابیر کمیته ای است که وظیفه تهدید به استعفا در پی لغو حکم فعالیت سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Harun.ir

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام منتشر شده در 07 آبان 1396

1396/08/26 – Gishenews

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

30 سخنگوی دستگاه قضا به جلسه مشترک بین بانک مرکزی و قوه قضائیه اشاره کرد و گفت به روسای

1396/08/26 – Funtak.ir

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام گنجه

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Iranganje

حکم تعلیق موقت عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد «ابلاغ شد

9 رئیس شورای شهر یزد ۱۶ مهر ماه اعلام کرد حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیک نام نماینده زرتشتی شورای

1396/08/26 – Iranianpat

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام پایگاه

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Robatnews

رئیس جمهور حل مشکل سپنتا نیکنام را پیگیری می کند پرنیا

همشهری آنلاین زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر

1396/08/26 – Parnia.xyz

نماینده زرتشتیان از پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق

29 نماینده زرتشتیان از پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد دکتر اسفندیار

1396/08/26 – Berasad.com

روحانی رفع حکم سپنتا نیکنام را پیگیری می کند ایران

29 quotروحانی رفع حکم سپنتا نیکنام را پیگیری می کند quot اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس دهم اعلام کرده که رئیس جمهور و رئیس دفتر او از تعلیق سپنتا نیکنام ابراز ناراحتی کرده

1396/08/26 – M.dw.com

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 پایگاه خبری مجلس مازندران مازندمجلس پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Mazandmajles

وعده رئیس جمهور برای ورود به ماجرای تعلیق سپنتا نیک نام جماران

29 موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد نماینده زرتشتیان در پایان افزود آقای واعظی رییس دفتر رییس جمهور هم به پیگیری های انجام شده

1396/08/26 – Jamaran.ir

برچسب هاعضو زرتشتی سایت خبری تحلیلی تابناک اخبار

4 ساعت قبل پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی

1396/08/26 – Tabnak.com

تاکید روحانی بر ادا ساخت موشکپیگیری رفع تعلیق سپنتا

اختیاری از پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد نماینده زرتشتیان در مجلس با اشاره به حضور

1396/08/26 – 123khabar

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام تاریخ انتشار یکشنبه 07 آبان 1396 1409 اخبارسیاسی

1396/08/26 – Parsiyab

بهار نیوز پیگیری برای رفع تعلیق «سپنتا نیکنام»

15 گروه سیاسی غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد گفت مکاتبات متعددی در راستای پیگیری تعلیق حکم

1396/08/26 – Baharnews

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام مجله

29 خبرگزاری ایسنا نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم

1396/08/26 – Socialmag

تاکید روحانی بر ادا ساخت موشکپیگیری رفع تعلیق سپنتا

29 اختیاری از پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد نماینده زرتشتیان در مجلس

1396/08/26 – Tabnakgilan

واکنش ها به اظهارات ترامپ سفر رییس جمهور فرانسه پس از ۲۴ سال

14 رییس جمهور فرانسه پس از ۲۴ سال به ایران پیگیری سوال از وزیر اطلاعات نا نمایندگان یزد به لاریجانی درباره حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام این طرح برای رفع ایرادها در برجام است

1396/08/26 – Ilna.ir

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نکست فان

خبرگزاری ایسنا نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Nextfun.ir

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام اخبار ایلک نماینده زرتشتیان در مجلس از

1396/08/26 – Akhbareilk

شوراآنلاین درخواست مافی برای ابطال حکم تعلیق سپنتا نیک نام

22 رئیس جمهور حل مشکل سپنتا نیکنام را پی گیری می کند درخواست مافی برای ابطال حکم تعلیق سپنتا نیک نام از شورای چرا با وجود ه این ابهامات نشانی از رفع ابهام و پاسخگویی به مردم

1396/08/26 – Shoraonline

پیگیری موضوع «سپنتا نیکنام» از سوی رییس جمهور

1 روز پیش نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Etitr.com

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Sarpoosh

ایرنا واکنش ها به حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی

15 واکنش ها به حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد حکم صادره قطعی نیست و با ارسال پاسخی مستدل پیگیری این مشکل این عضو شورای اسلامی شهر یزد بزودی رفع شود

1396/08/26 – Irna.ir

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام جی تی

29 پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhabir پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Newsma.xyz

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام تیک

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Tik.ir

روزنا خراسان لاریجانی در موضوع سپنتا نیکنام منطق شورای

30 دو برداشت متف وجود دارد که باید حل شود پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Pishkhaan

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام آکا

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Akairan.com

نظر quotروحانی quot درباره quotسپنتا نیکنام quot بیپ نیوز

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام 1 هفته قبل آخرین اخبار آفتاب 5 نماینده زرتشتیان در مجلس از

1396/08/26 – Bipnews.ir

«پژواک جنگ را می شنویم » رادیو فردا

9 ساعت قبل شرق یادآوری کرده است که «سپنتا نیکنام تنها عضو شده و با توجه به احکام شریعت تدوین شده اند» از قول جلیل رحیمی و همکاران توهین کرده و به سمت ماموران شهرداری که برای رفع سد معبر در

1396/08/26 – Radiofarda

رئیس شورای شهر یزد حکم تعلیق سپنتا نیکنام به شورا ابلاغ

12 گفتنی است ابلاغ حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی رای شعبه 45 دیوان عدالت

1396/08/26 – Yazdfarda

کلاف سردرگم سپنتا نیکنام

30 یک نماینده مجلس از پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد کلاف سردرگم

1396/08/26 – Payamesemnan

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

30 به گزارش گروه سیاسی رکنا اسفندیار اختیاری با اشاره به حضور حسن روحانی در جلسه علنی

1396/08/26 – Irantak.in

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام مردمی ها

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد

1396/08/26 – 5.160.157.92

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام میهن

29 نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی از توافق برای همراهی رئیس جمهور با مجلس برای اصلاحات در مجلس

1396/08/26 – Mihanmag

قول روحانی برای پیگیری رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Aryabazar

نماینده زرتشتی شورای شهر یزد تعلیق می شود اقتصاد نیوز

15 ماجرای ممانعت از فعالیت سپنتا نیکنام این بود که شورای نگهبان «در تماس با یکی از نمایندگان استان یزد پیگیر این مسئله هستم حکم اخیر دیوان عدالت اداری تعلیق موقت است و امیدواریم و

1396/08/26 – Eghtesadnews

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد

1396/08/26 – Sedayeqazvin

پرونده سپنتا نیکنام قانون چه می گوید BBC Persian BBCcom

25 پرونده سپنتا نیکنام قانون چه می گوید به هیئت حل اختلاف پیگیری می شود quot محمد یزدی عضو فقیه شورای تعلیق حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد به دنبال شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده این شورا با حکم دیوان عدالت

1396/08/26 – Bbc.com

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبروان

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Khabarone

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

29 خلیج فارس نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم

1396/08/26 – Pgnews.ir

تصویر عریان آپارتاید مذهبی زیتون

12 زیتون سینا پاکزاد تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن٬ یکی از

1396/08/26 – Zeitoons

تهدید به استعفاء در پی تعلیق حکم «سپنتا نیکنام» سیمرغ

12 رئیس شورای شهر یزد در صحن شورای این شهر از تعلیق حکم سپنتا نیکنام انتقاد کرد و گفت «مجری ابلاغ

1396/08/26 – Seemorgh

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

30 به گزارش تابناک یزد نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع

1396/08/26 – Tabnakyazd

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

خبرگزاری ایسنا نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – 1peik.ir

نیکنام مجله اینترنتی بروزترین

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام 3 روز پیش اخبار عصر ایران 4 نماینده زرتشتیان در مجلس از

1396/08/26 – Berooztarin

رئیس شورای شهر یزد پیگیر رفع تعلیق عضویت سپنتا

15 اخیرا عضویت سپنتا نیکنام با شکایت یکی از نامزدهای ناکام در پیگیر رفع تعلیق حکم نیکنام هستم

1396/08/26 – Aminnews

پیگیری روحانی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام روزنا

29 نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا

1396/08/26 – Donya-e-eqtesad

رئیس شورای شهر یزد حکم برکناری سپنتا نیکنام را اجرا نمی کند

12 او همچنین تاکید می کند «نمایندگان نمی توانند رئیس جمهور یا وزیر ادا جنجال بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد quotروحانی رفع حکم سپنتا نیکنام را پیگیری می کند quot 2910

1396/08/26 – Iranianuk

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام رکنا

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام رکنا نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور

1396/08/26 – Newsestan

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نت

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام نت شارپ مسئولیت محتوا و اخبار و مطالب و هرگونه پاسخگویی

1396/08/26 – Netsharp

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

30 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام اسفندیار اختیاری در گفت وگو با ایسنا با

1396/08/26 – Kavironline

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

30 به گزارش جویباران اسفندیار اختیاری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حضور حسن روحانی در جلسه علنی

1396/08/26 – Parsmatlab

اعتراض علی مطهری به وضعیت سپنتا نیکنام حریر آنلاین

14 پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام 1 هفته قبل اخبار انتخاب 4 پایگاه خبری

1396/08/26 – Harironline

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام بویر

29 بویرنیوز نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییس جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق

1396/08/26 – Boyernews

نظر quotروحانی quot درباره quotسپنتا نیکنام quot پیپ نیوز

پیگیری رئیس جمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام گزارش یونسی به رئیس جمهور درباره سپنتا نیکنام

1396/08/26 – Pipnews.ir

Toptitles Bbc Parnia Harfebarf Shahrekhabar Roozame 5 Jamaran Payamesemnan Etitr Akairan Khabarfoori Tnews Khabarfarsi Kavironline

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *